Journey that never ends

Journey that never ends
Sapa trekking

Wednesday, July 26, 2017

The Water and its Power

Since I was young, water has always been part of my growing up,
កាលពីកុមារភាព  ទឹកគឺតែងតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការចម្រើនវ័យរបស់ខ្ញុំ

My home was located by the stream off from the Mighty Mekong,
ផ្ទះខ្ញុំស្ថិតនៅតាមមាត់ព្រែក ដែលជាដៃចេញពីទន្លេមេគង្គ

We have the annual flood where our home almost flood many years and surrounded by water in some year,
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ  យើងតែងជួបប្រទះនូវជំនន់ទឹកទន្លេ ដែលឆ្នាំខ្លះទឹកស្ទើរតែលិចផ្ទះរបស់យើង ហើយឆ្នាំខ្លះទៀត ទឹកលិចផ្ទះយើង

Those time when plenty of water becomes everywhere, it would be the year of "big water",
ពេលវេលាទាំងអស់នោះដែលគ្រប់ទីកន្លេងពោរពេញដោយទឹក  វាគឺជាឆ្នាំដែលយើងហៅថា  "ទឹកធំ់"

Children cherish and the elders sadden through those high and low times,
ក្មេងៗរីករាយសប្បាយនឹងទឹកគ្រប់កន្លែង  ខណៈអ្នកមិនមែនវ័យក្មេងរមែងបារម្ភនៅពេលទឹកឡើងទាប ឬ ខ្ពស់

For we could play and they couldn't plant,
ដោយសារយើងអាចលេងទឹក  តែពួកគាត់មិនអាចដាំដំណាំ


But we always knew that the water would go in a matter of a week or month,
ប៉ុន្តែយើងដឹងក្នុងចិត្តជាក់ច្បាស់ថា  ទឹកនឹងស្រកនៅពេលណាមួយដ៏ខ្លីខាងមុខ

Then life would get back to normal again!!!
យើងជីវិតរបស់យើងនឹងត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញ

Srehpok bridge swallow by the rising water and become the reserviou for LowerSesan 2 dam. Photo by MoME

For the people whose lives link to water,
សម្រាប់ប្រជាជនដែលជីវិតរស់នៅមានទំនាក់ទំនងជិតស្និតនឹងទឹក

We never once considered the raising level of water to be the permanent threat to life,
យើងមិនដែលសូម្បីតែគិតថា  នៅពេលដែលកំពស់ទឹកចាប់ផ្តើមឡើង  វានឹងក្លាយជាកត្តាគម្រាមកំហែងជានិរន្តដល់ជីវិតរស់នៅរស់នៅរបស់យើង

For the rule of nature always finds it ways to bring harmony among the living beings and its ecosystem,
ដោយសារតែច្បាប់ធម្មជាតិតែងតែកំណត់នូវភាពសុខដុមរវាងជិវិតរស់នៅ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនានា

But when the human intervene, there comes a disturbing fact,
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអន្តរាគមន៍របស់មនុស្ស  នឹងបង្ករឲ្យមានការរំខានជាក់ច្បាស់

For everything else we have, our families, our ways of lives, our precious things who define our identity and who we are,
ទៅលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមាន  ជីវិតរបស់យើង  របៀបរស់នៅ  របស់ដែលមានន័យវិសេសវិសាល ដែលកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណ ថាយើងជាអ្នកណា

Slowly changing...
ចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗ...

Slowly fading...
ចាប់ផ្តើមប្រែប្រួលបន្តិចម្តងៗ

Slowing sinking as the water is rising...
ចាប់ផ្តើមលិចលង់ នៅខណៈដែលកំពស់ទឹកចាប់ផ្តើមឡើងស្រើតៗ

Slowly floating away as this is​ being written...
ចាប់ផ្តើមអណ្តែតត្រសែតពេលដែលពាក្យពេចន៍កំពុងចារចែង

And slowly the light might be lit on every heartbeat
ហើយបន្តិចម្តងៗ  ពន្លឺនឹងចាប់ផ្តើមបញេ្ចញរស្មីនៅរាល់វិនាទីនៃចង្វាក់បេះដូង

It is not the light from the moon reflect against the beautiful colour of the water in our river,
វាមិនមែនជាពន្លឺរស្មីព្រះចន័្ទ ដែលចាំងឆ្លុះលើពណ័ដ៏ស្រស់ស្អាតនៃផ្ទៃទឹកនៅលើដងទន្លេរបស់យើងនោះទេ

It is not that soft and consoling type of light,
វាមិនមានភាពស្រទន់ និងមានរស្មីដែលពោរពេលដោយភាពលួងលោម

It is the light that is paid for,
វាគឺជាពន្លឺរស្មី ដែលកើតចេញពីតម្ឡៃមួយដែលត្រូវតបស្នង

It is the light that some are craving for,
វាគឺជាពន្លឺរស្មី ដែលមនុស្សមួយចំនួនប្រាថ្នាចង់

It is the light that some of us are paying for...
វាគឺជាពន្លឺរស្មី ដែលប្រជាជនយើងមួយចំនួនត្រូវលះបង់ដើម្បីតបស្នង

With everything that we have and more...
ជាមួយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមាន និងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន...

25  July 2017.

No comments:

Post a Comment